כספי הפיצויים - הטוב, הרע והמכוער

כל מי שעבד שנה אחת ברציפות באותו מקום עבודה או אצל מעסיק אחד בתפקידים שונים ופוטר מכל סיבה שהיא, זכאי לקבל פיצויים.

מאת: רועי אל-נר

ראשית מעט רקע: מהו חוק פיצויי פיטורים?

עבדתם במשך שנה אחת ברציפות ופוטרתם, מגיע לכם פיצויים.

משמעות חוק פיצויי פיטורין

כל מי שעבד שנה אחת ברציפות באותו מקום עבודה או אצל מעסיק אחד בתפקידים שונים ופוטר מכל סיבה שהיא, זכאי לקבל פיצויים.

גובה הפיצויים

על כל שנת עבודה מגיע תשלום בגובה של משכורת חודשית אחת. לדוגמה, אם אדם עבד במשך 3 שנים רצופות והרוויח 5,000₪ בחודש, הוא זכאי לקבל 15,000₪ במידה והיו שינויים בגובה השכר, כלומר, בחודש אחד הרוויח העובד 6,000 ₪ ובחודש אחר 5,000₪ גובה הפיצויים ייחשב לפי המשכורת האחרונה. תוספות שונות כמו: דמי נסיעות, שעות נוספות, אחזקת רכב ודמי הבראה לא נכללים בתוך חישוב הפיצויים.

אבל כאן יש סייג חשוב: המעסיק לא חייב להשלים את ההפרשים אם העובד חתום על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין. במקרה שהעובד חתם על הסעיף, הוא יהיה זכאי אך ורק לסכום שנצבר בחשבון הפיצויים, לרבות אם החשבון רשם רווחים או הפסדים, ללא זכות לקבל השלמה.

הנה דוגמה: נניח שהמשכורת האחרונה של עובד שעבד עשר שנים במקום עבודה מסוים הייתה 10,000₪ בחודש ברוטו. סכום הפיצויים לאותו עובד צריך להיות 100,000₪. אלא שבחמש השנים הראשונות לעבודתו שכרו היה נמוך יותר - רק 7,000₪ בחודש. כעת, משפוטר, התברר כי בחשבון הפיצויים שלו לא הצטברו 100 אלף ₪, אלא רק 85 אלף ₪ (לפי חישוב של 7,000₪ עבור חמש השנים הראשונות ועוד 10,000 ₪ עבור חמש השנים שלאחר העלאת השכר).

אם העובד חתום על סעיף 14 ,המעסיק לא חייב להשלים לו יותר דבר. הוא יצטרך להסתפק ב־85 אלף ₪, בנוסף לרווח או ההפסד שהכספים רשמו לאורך השנים שבהן הצטברו בחשבון הפיצויים, בניכוי דמי הניהול כמובן. אם אינו חתום עליו, המעסיק יצטרך להשלים את היתרה מכיסו.

מה הוא סעיף 14 ואיך בודקים אם חתומים עליו?

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע שכספי הפיצויים שהמעסיק מפריש לחשבון הפיצויים יהיו של העובד, אם הוא מפוטר ממקום העבודה ואם מתפטר בסופו של דבר. בתמורה, הסעיף קובע כי אם ישנם הפרשים בין הסכום שמצטבר בחשבון הפיצויים לבין סכום הפיצויים שהעובד אמור לקבל על פי חוק, כפי שתואר בדוגמה, אז המעסיק לא יצטרך להשלים את ההפרש. הסעיף היה סעיף די אוטומטי בקרנות הוותיקות למשל (שם לעובדים אין כל אפשרות למשוך את כספי הפיצויים) אולם הוא החל לתפוס פופולריות גם במגזרים אחרים, כמו בחברות הייטק, אחרי שנת אלפיים, בגלל שיקולי מס של המעסיקים. העובדים יכולים לבדוק אם הם חתומים על הסעיף במסגרת חוזה ההעסקה שלהם מול אחראי כוח אדם בחברה שבה הם עובדים.

מועד קבלת הפיצויים

את הפיצויים מקבלים מהמעביד ביום האחרון לעבודה. העובד זכאי לקבל את מלוא סכום הפיצויים, אלא אם הוא נדרש לעמוד בתנאי מסוים. מעסיק שלא משלם את הפיצויים בזמן, עובר על החוק ונדרש לשלם ריביות הצמודות למדד.

מבחינת משיכת כספי הפיצויים קיימות שלוש גישות לגבי הכספים:

הטוב: הנטייה של עובדים רבים, בעיקר אלו הרחוקים מגיל פרישה היא למשוך את הכסף ולנצל את הפטור ממס אם לצורך החלפת רכב, החזר הלוואה או מטרות צריכה אחרות. יתרה מכך, לדבריו, הטבת המס הניתנת לכספי הפיצויים אף מעודדת את העובדים למשוך את כספי הפיצויים גם אם הם לא זקוקים לכסף למחייה בתקופה שהם בין עבודות. משיכת כספי הפיצויים מהווה מקור מימון פטור ממס, זמין ומהיר, ללא כניסה ל"חובות" - הדבר מפתה מאוד למשיכת הכספים ללא התחשבות בהשלכות.

הרע: ניתן לומר בפשטנות כי משיכת פיצויים בעת עזיבת עבודה תגרום לכך שהפנסיה החודשית בגיל הפרישה תקטן בשליש עד מחצית מגובה הקצבה הצפויה ללא משיכת הפיצויים. זאת בלי לבצע חישוב מורכב יחסית של השפעת משיכת הפיצויים הפטורים ממס במהלך שנות עבודתו של השכיר על גובה המס שיצטרך לשלם כשיגיע לגיל הפרישה ויתחיל לקבל את קצבת הפנסיה החודשית.

המכוער: מלבד העובדה שבעת משיכת כספי הפיצויים תפגע גובה הקצבה, בנוסף יפגע גם הפטור מס על הקצבה מה שיצמצם עוד את הקצבה בפועל, אם משכתם כספי פיצויים פטורים ממס בסיומי עבודה בעבר, או במועד הפרישה, הטבה זו עלולה להצטמצם. תקנות המס מגדירות את הנ"קצבה המזכה" יעלו בהדרגה עד שנת 2025 באופן הבא:

שנים שיעור הפטור על קצבה מזכה
2012-2015 43.5%
2016-2019 49%
2020- 2024 52%
2025 ואילך 67%

ניתן לומר שככל שהעובד ימשוך יותר פיצויים שפטורים ממס, כך המס שיצטרך לשלם על הפנסיה החודשית שלו בגיל הפרישה יהיה גבוה יותר.

ולסיכום:

כל מטרת החיסכון הפנסיוני בין אם בפוליסת מנהלים או בקרן הפנסיה היא לדאוג לקצבה הולמת בגיל הפרישה, חוסר המודעות לגבי משיכה פזיזה של כספי הפיצויים מאותן סיבות שתוארו קודם מפתות מאוד למשיכת הכספים, מומלץ להיוועץ עם סוכן ביטוח על כל ההשלכות בנוגע לפדיון הפזיז של כספי הפיצויים.

צרו איתנו קשר

נשמח לעמוד לשירותכם, השאירו פרטים ונחזור בהקדם!

ההודעה נשלחה בהצלחה!

יש למלא את כל השדות!